TAMPONLAR

Mekanik yapılarda çarpışma etkisi kaçınılması gereken fiziksel bir faktördür. Sönümlenemeyen kinetik enerji zamanla mekanik yapılarda hasar yol açarak çelik yapıların yıpranma ömrünü önemli ölçüde azaltır. Tamponlar; raylı taşıma sistemlerinde, çeşitli yük ve hız kapasitelerinde çalışan vinç sistemlerinde çarpışma sonucu ortaya çıkan enerjiyi absorbe ederek taşıma sisteminin güvenliğini ve ömrünü uzatmak için kullanılır.
GL Makine Ltd. Co. Müşterinin sunduğu bilgilerden hareketle, ilgili standartlar ve uluslararası teknik raporlar doğrultusunda tahmin ve tasarımlarla sönümleme çözümleri sunar. Yay destekli,hidrolik ve poliüretan olmak üzere üç tip tampon üretilebileceği gibi, enerji tamponlama kapasitelerine, stroklarına ve bağlantı tiplerine göre birçok varyasyon da üretilebilir.

scroll